Caps de departament
Organigrama - Caps de departament
C� rrecMembres
MatemàtiquesMiquel Àngel Giravent Marin
Llengua CastellanaSusanna Rafart Corominas
Llengua CatalanaZulema Sánchez
Ciències NaturalsManel Tomàs Chavali
Ciències SocialsLluisa Alonso Alonso
TecnologiaAgueda Bosch Colmenero
MúsicaLali Vidal
Llengües estrangeresEva Solera
Ed.Visual i PlàsticaTeresa Garcia Pérez
Ed.FísicaMariona Canadell
Seminari de FilosofiaCarlos Carceller Ruiz
Seminari de ClàssiquesMarti Carandell Gottschewsky
Seminari d'EconomiaMònica Puig Ibáñez