Categories
General
Sortides
Noticies
PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT[General]
Dimarts, 26 de maig de 2020
Preinscripció batxillerat
 

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l’ESO.


Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

- de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l’ESO,

- de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,

- de la modalitat d'arts, si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).


  • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos.
  • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

 

Documentació


Si s'emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia

al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l'alumne.


Si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la

bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s'ha pogut validar electrònicament,   també 

s'haurà d'enviar per correu electrònic la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne.  I si l'alumne/a és menor 

d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, caldrà aportar una còpia del llibre de família. La documentació s'ha d'enviar escanejada o

fotografiada per les dues cares.


Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l'electrònica com la de suport informàtic) s'executen les consultes 

telemàtiques a les diferents administracions. En el resguard de la sol·licitud es detalla si s'ha pogut verificar el criteri o no. Cal tenir en

compte que la consulta de l'empadronament (i si no s'ha pogut verificar algun dels altres criteris també) es realitza en diferit. Així doncs,

es rebrà un segon correu electrònic a l'adreça que s'ha fet constar en la sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest 

resguard es detallà la documentació que cal enviar per correu electrònic escanejada o fotografiada a la bústia electrònica oficial del centre

educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.
Correu del centre: a8052827@xtec.cat

Atenció presencial amb cita prèvia     2 i 3 de juny

 

MESURES DE SEGURETAT

  • Una única persona per sol·licitud.
  • No poden assistir persones de grups d’especial vulnerabilitat.
  • Atendre les indicacions del personal de l’Institut.
  • En cas de cua, es mantindrà separació mínima de 2 metres.
  • Es rentaran les mans amb solució hidroalcohòlica.
  • S’ha de portar la documentació preparada.
  • Portar mascareta i guants.


Telèfon: 634 28 99 82
Horari d’atenció: de 9:00 a 13:00