Categories
General
Sortides
Noticies
MISSATGE A LES FAMILIES[General]
Dijous, 07 de maig de 2020

Benvolgudes famílies,

En primer lloc, rebeu de la Direcció, de tot el Claustre de l’Institut i del Personal d’Administració i Serveis, una forta abraçada i el nostre més sincer agraïment i suport per tot el que esteu fent amb els vostre fills en aquests dies tan complicats. Desitgem i esperem que esteu tots bé de salut i que de tot plegat haguem après a valorar la vida d’una altra manera.

Sabem que la situació en la qual ens trobem no l’ha triada ningú i, a més, ha aparegut sobtadament, sense poder-nos imaginar ni preveure els esdeveniments. Aquest estat d’alarma i confinament ningú no el desitja, genera un marc de convivència desconegut, creant moments de preocupació i pel que respecta al context escolar, ens porta a un marc molt diferent al que considerem adequat per a que tots els seus protagonistes puguin desenvolupar les seves funcions d’una manera òptima.

Heu de tenir en compte que el tancament del centre va ser molt precipitat, al migdia del 12 de març i inicialment previst només per dues setmanes. Tots ens hem hagut d’adaptar, sense possibilitat de planificació a una forma de comunicació no presencial.

El professorat del centre està treballant des del primer dia amb diferents plataformes per comunicar-se amb l’alumnat (Moodle, correu electrònic, Classroom). Voldríem també manifestar en aquest sentit que l’Institut no intervé en la distribució d’ordinadors. Des de l’Institut comuniquem les necessitats que vosaltres ens heu fet arribar i el Consorci d’Educació és qui s’encarrega de la distribució, en funció de la seva disponibilitat, prioritzant el 2n de Batxillerat i 4t d’ESO, cursos que enguany finalitzen l'etapa educativa i l’alumnat de primer d’ESO inclòs  en el Pla de xoc, facilitant un dispositiu per família. Ens consta que s’està treballant de valent abocant molts esforços tant materials com de personal i el nostre desig és que el més aviat possible totes les famílies pugueu disposar dels dispositius.

Estem preparant els butlletins de notes de la segona avaluació de tots els cursos d’ESO i 1er de Batxillerat que us farem arribar properament.

Quan tornem de manera presencial us entregarem els butlletins degudament signats. És per això que hem cregut necessari fer-vos arribar un extracte de les instruccions per al desenvolupament i l’avaluació del tercer trimestre que com bé sabeu va començar el dia 14 d’abril.

●  Els aprenentatges realitzats durant el confinament, han de considerar-se un valor afegit en l’avaluació de l’alumnat, i no es traduiran  en una penalització. Pot, això sí, utilitzar-se per pujar en una petita mesura la mitjana dels dos trimestres anteriors.

  L’alumnat que tingui pendent la primera o segona avaluació d’alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria del curs anterior, té el dret a fer una recuperació. En aquest sentit, en cas que no s’hagi fet abans del confinament, durant el mes de maig cada professor enviarà a l’alumnat afectat les feines específiques a fer per aquesta recuperació.

    El tercer trimestre no tindrà butlletí de notes, s’elaborarà un informe que reflectirà els resultats obtinguts en l’avaluació del procés d’aprenentatge corresponent a aquesta 3a avaluació.

  Igualment l’alumnat tindrà dret a la recuperació ordinària i extraordinària que es faran durant el mes de juny. Puntualment informarem com recuperar les matèries suspeses.

Per últim voldríem expressar-vos el nostre agraïment per endavant a la vostra comprensió i la vostra col·laboració.

Salutacions cordials i molts ànims,

La Direcció