Categories
General
Sortides
Noticies
AJUTS A PERSONES TREBALLADORES AMB CÀRREGUES FAMILIARS[General]
Dilluns, 04 de maig de 2020

Aquí teniu els enllaços per demanar ajuts a persones treballadores que tinguin càrregues familiars i que es trobin en algun dels supòsits següents:

     

  •  Ajut de la Generalitat de 200 € per unitat familiar (que compleixin requisits). En principi es pot demanar a partir del dijous 30-04-20
  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmic.