Categories
General
Sortides
Noticies
17 DE MAIG, DIA MUNDIAL CONTRA L’HOMOFÒBIA[General]
Dimarts, 14 de maig de 2019Com podem promoure una educació respectuosa amb la diversitat sexual i evitar situacions de discriminació en l’àmbit educatiu?
El sistema sexe-gènere organitza el nostre món en base a dos sexes, home i dona, als que els corresponen també dos gèneres: el masculí i el femení. I a més a més, la nostra societat assumeix que aquests dos sexes-gèneres es relacionen entre sí des d’una única orientació del desig que és l’heterosexual. Aquesta classificació, que anomenem binària, té com a conseqüència la invisibilització de la diversitat sexual i de gènere.


Aquesta manera d’entendre la realitat provoca una situació de desigualtat molt greu, perquè associa unes determinades categories (dona, home, heterosexual) a la normalitat, i la resta d’identitats, expressions de gènere i preferències sexuals amb quelcom erroni o com a no “normals”.


Totes les persones tenen la possibilitat d’assumir, expressar i viure la seva sexualitat, així com d’assumir expressions, preferències o orientacions i identitats sexuals. Partim del reconeixement que tots els cossos, totes les sensacions i tots els desitjos tenen dret a existir i manifestar-se, sense més límits que el respecte als drets de les altres persones.