CALENDARI EXÀMENS MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS DE L´ESO

                             EXÀMENS MATÈRIES PENDENTS ESO

 

 

Dimecres 14 de febrer

Dimecres 21 de febrer

15:15 a 16:15

 

TECNOLOGIA

Aules 103, 104

 

 

MATEMÀTIQUES

Aules 103 a 106

 

16:15 a 17:15

CIÈNCIES NATURALS (1r i 2n )

Aules 103, 104

BIOLOGIA I GEOLOGIA (3r)

Aula 104

 

CIÈNCIES SOCIALS

Aules 103, 104

 

17:15 a 18:15

MÚSICA

Aula 003

FRANCÈS

Aula 105

CATALÀ

Aula 103

FÍSICA I QUÍMICA (3r)

Aula 104

18:15 a 19:15

 

EDUCACIÓ FÍSICA

VISUAL I PLÀSTICA

Aula 006

 

CASTELLÀ

Aula 103

RELIGIÓ

Aula 104

 

Recordeu presentar els treballs corresponents a cada matèria dins el termini establert.

Al web del centre trobareu bona part dels materials que heu de presentar.

Els alumnes que tinguin pendent els treballs de síntesi  han de presentar el treball de recuperació a la secretaria del centre el dia 14 de febrer de 2018.

Els alumnes que tinguin pendent  cultura i valors ètics han de presentar el treball de recuperació a la secretaria del centre el dia 14 de febrer de 2018