CALENDARI EXÀMENS MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS DE L´ESO
Els dies de recuperació són
  •  dimecres 7 de febrer batxillerat.
  •  dimecres 14 de febrer ESO i batxillerat.
  •  dimecres 21 de febrer ESO.