VISUAL I PLÀSTICA
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

Primer  d’ESO:

Dossier confeccionant pel Departament  que es repartirà el dia d’entrega de notes finals

pel tutor.

Realització del dossier a l’estiu i entrega al setembre.

Tercer d’ESO:

Dossier confeccionat pel Departament  i que es repartirà el dia d’entrega de notes finals

pel tutor.

Realització del dossier a l’estiu i entrega al setembre.

 

Sobre qualsevol dubte, dirigir-se al cap de Departament de Visual i Plàstica.