VISUAL I PLÀSTICA
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.


Sobre qualsevol dubte, dirigir-se al cap de Departament de Visual i Plàstica.