ACTIVITATS LLENGUA CATALANA

És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

S'adjunta model de fitxa de lectura i activitats per a recuperar 1r, 2n, 3r i 4t ESO diferents nivells.