ACTIVITATS RECUPERACIÓ GLOBAL OPTATIVA/TREBALL SÍNTESI/TREBALL RECERCA 4t
Els alumnes que tinguin suspés la nota global optativa de primer d'ESO o el treball de síntesi de primer d'ESO han de presentar un treball de 6 pàgines sobre "EL BARRI DE LA MARINA DE PORT" que s'haurà d'entregar a la secretaria del centre els dia 1 de SETEMBRE de 2017 de 11 a 11:30 hores.

Els alumnes que tinguin suspés la nota global optativa de segon d'ESO o el treball de síntesi de segon d'ESO han de presentar un treball de 6 pàgines sobre "EL DELTA DEL LLOBREGAT" que s'haurà d'entregar a la secretaria del centre el dia 1 de SETEMBRE de 2017 de 11 a 11:30 hores.

Els alumnes que tinguin suspés la nota global optativa de tercer d'ESO o el treball de síntesi de tercer d'ESO han de presentar un treball de 6 pàgines sobre "LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER" que s'haurà d'entregar a la secretaria del centre el dia 1 de SETEMBRE de 2017 de 11 a 11:30 hores.

Els alumnes que tinguin suspés el treball de recerca de quart d'ESO han de presentar un treball de 6 pàgines sobre "ELS RIUS COM A FONT DE VIDA" que s'haurà d'entregar a la secretaria del centre el dia 1 de SETEMBRE de 2017 de 11 a 11:30 hores. S'adjunta un document amb un guió anomenat "els rius", obligatori per tal de realitzar el treball de recerca de 4t.