ACTIVITATS ANGLÈS I FRANCÈS
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

Al document hi ha els treballs per a recuperar 1r, 2n ,3r o 4t ESO d'anglès.

Al document hi ha els treballs per a recuperar francès 3r i 4t ESO.