ACTIVITATS CIÈNCIES NATURALS
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

Activitats de 1r, 2n, 3r i 4t. Ciències naturals, Biologia, Física i Química.