ACTIVITATS MÚSICA
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

S'adjunta els links necessaris amb tota la informació per a la recuperació de Febrer.