ACTIVITATS CASTELLÀ
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

Al document hi ha els treballs per a recuperar 1r, 2n i 3er d´ESO.