ACTIVITATS SOCIALS
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. 

Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

Al document hi ha els treballs per a recuperar 1r , 2n, i 3er d´ESO. Cal llegir les indicacions per aprovar cada curs amb el nivell assignat de l'alumne.