ACTIVITATS MATEMÀTIQUES
És obligatori que l'alumne/a presenti les activitats de recuperació de la matèria suspesa el mateix dia de la prova de recuperació com a data límit. Cal llegir tots els documents adjunts correctament.

Al document hi ha els treballs per a recuperar 1r (i 1er PROJECTE I), 2n i 3r ESO (nivell 1 o nivell 3).