Projecte de Recerca
El projecte de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de 4rt de l'ESO. Aquest treball:

• És una petita investigació.
• Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar.
• Està dirigit per dos professors de l`àmbit de Socials i Tecnologia.
• Es presenta per escrit i oralment.
• S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.


En el nostre centre la matèria s ́imparteix una hora setmanal al llarg de tot el curs.

La proposta de treball per aquest curs 2010-2011 és la creació d ́una petita empresa de qualsevol sector.

Per a desenvolupar el projecte de recerca hem treballat des de setembre fins al gener diverses metodologies de cerca i processament de la informació. A partir del mes de febrer ja ha començat la realització del treball.